Γαστρικό Μανίκι - Sleeve

SleeveΕπιμήκης γαστρεκτομή  (γαστρικό μανίκι)

Αποτελεί την πιο σύγχρονη χειρουργική επέμ­βαση περιοριστικού τύπου κατά της παχυσαρ­κίας.

Συνίσταται στην αφαίρεση του με­γαλύτερου τμήματος του στομάχου κατά τον επιμήκη άξονά του. Με την αφαίρεση αυτού απομακρύ­νεται και το τμήμα του στομάχου που συνδέεται με την έκκριση της ορμόνης γρελίνης που ευθύνεται για το αίσθημα της πείνας. Μειώνο­ντας τα επίπεδα της γρελίνης στο αίμα ελαττώνεται και η επιθυμία του παχύσαρκου για μεγάλες πο­σότητες τροφής. Η επέμβαση αυτή δεν τροποποιεί τη φυσιολογική λειτουργία της πέψης.

Πλεονεκτήματα :

  Υψηλή αποτελεσματικότητα.
  Διατροφική άνεση.
  Ελάττωση βουλιμικών τάσεων.

Μειονεκτήματα :

  Νοσηλεία 4 – 5 ημερών.
  Τήρηση αυστηρών οδηγιών για τους πρώτους 4 μήνες προς  αποφυγή επιπλοκών.
  Πτωχά αποτελέσματα στους καταναλωτές μεγάλων ποσοτήτων  γλυκών, αναψυκτικών και αλκοόλ.
 
Ενδείξεις:

Υψηλός ΒΜΙ
Κατανάλωση υπέρογκων γευμάτων.
Τσιμπολόγημα μεταξύ γευμάτων.
Άναρχες διατροφικές συνήθειες.

Επιπλοκές:
  Διαφυγή από το εναπομένον  τμήμα του στομάχου. Αντιμετωπίζεται συντηρητικά παρατείνοντας τη νοσηλεία του ασθενή.
  Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Οφείλεται συνήθως στην ελλιπή κινητοποίηση του ασθενή.

Δείκτης Μάζας Σώματος
Ύψος

Βάρος