Βουβωνοκήλη

 inguinal-karaindrosΤι ονομάζουμε κήλη του κοιλιακού τοιχώματος;


Με τον όρο αυτό εννούμε την προβολή ενός οργάνου της κοιλιάς διαμέσου ενός ευαίσθητου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος. Με απλούστερα λόγια, ένα όργανο της κοιλιάς (συνήθως το επίπλουν, αλλά και το έντερο, η ουροδόχος κύστη, κτλ) βρίσκει έξοδο από ένα ελαττωματικό σημείο του τοιχώματός της κα προβάλει προς τα έξω.
Η προβολή γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον ασθενή σαν διόγκωση, η οποία στην αρχή ανατάσσεται εύκολα. Στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο της κήλης δεν ανατάσσεται μιλάμε για περιεσφιγμένη κήλη και απαιτείται άμεσα χειρουργική επέμβαση.

 

 

Τι ονομάζουμε βουβωνοκήλη;


Είναι η κήλη που εντοπίζεται στην περιοχή της βουβωνικής χώρας και αποτελεί την πιο συχνή μορφή κήλης.

Πως αντιμετωπίζεται η βουβωνοκήλη;
Η θεραπεία της είναι μόνο χειρουργική. Ειδικότερα, στους ενήλικες ανθρώπους πρέπει να χειρουργείται το συντομότερο δυνατό για να μην αναπτυχθεί κάποια από τις συχνές επιπλοκές της (περίσφιξη, νέκρωση εντέρου κτλ).

Ποιες χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης υπάρχουν;
Υπάρχουν δύο (2) βασικές μέθοδοι. Η πρώτη είναι η λεγόμενη ανοικτή μέθοδος όπου γίνεται μια τομή περίπου 10 εκατοστά στην περιοχή της βουβωνοκήλης και τοποθετείται ένα πλέγμα που αποκαθιστά τη βλάβη του κοιλιακού τοιχώματος. Η τοποθέτηση του πλέγματος την τελευταία 10ετία είναι σημαντική πρόοδος γιατί εξασφαλίζει λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μηδενική υποτροπή.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η λεγόμενη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος.

 

 

Πως αποκαθιστάται η βουβωνοκήλη λαπαροσκοπικά;


Υπάρχουν δύο μέθοδοι, η ενδοπεριτοναϊκή (ΤΑΡΡ) και η εξωπεριτοναϊκή (ΤΕΡ).
·    Στην ενδοπεριτοναϊκή μέθοδο (ΤΑΡΡ) τα λαπαροσκοπικά εργαλεία μπαίνουν μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (κοιλία) γεγονός που θεωρείται μειονέκτημα.
·    Η εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση της βουβωνοκήλης (ΤΕΡ), κατά την οποία τα λαπαροσκοπικά εργαλεία δεν εισέρχονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα (κοιλία), αποτελεί την πιο διαδεδομένη επέμβαση.

 

 

Ποια τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου;


Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και σημαντικά, για αυτό και η μέθοδος αυτή εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό.
·    Ο πόνος αμέσως μετά το χειρουργείο είναι από ανύπαρκτος έως ελάχιστος, και σαφέστατα μικρότερος από την ανοικτή μέθοδο.
·    Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του δύο (2) μέρες και να έχει κανονική δραστηριότητα.
·    Ο λεγόμενος χρόνιος πόνος είναι πολύ μικρότερος γιατί αναγνωρίζονται και διαφυλάσσονται τα νεύρα της περιοχής.
·    Έχει απόλυτη ένδειξη σε αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες (κήλες και στις δύο πλευρές) καθώς σε υποτροπές βουβωνοκηλών.
·    Προσφέρει εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα καθώς γίνονται τρεις (3) μικρές τομές των 5-10 χιλιοστών αντί για τομή 10 εκατοστών.

Δείκτης Μάζας Σώματος
Ύψος

Βάρος